Danh sách Hoạt Động

03/07/23

DANH SÁCH HOẠT ĐỘNG

 CHÍ TÔN KIẾM THẾ

Hoạt Động Thời Gian Giới Hạn
Khiêu Chiến Mật Thất Du Long

Cả Ngày

Mỗi ngày 50 lần

Trứng Du Long mỗi ngày dùng 10 quả

Tinh Lực + Hoạt Lực Cả Ngày

+ Bình Tiểu : 10

+ Bình Trung : 15

+ Bình Đại : 20

Boss Thế Giới 45,75,95 02h05, 09h35, 15h35, 19h35 và 22h35 Hàng Ngày.

Tiêu diệt Boss Nhận Huyền tinh 5,6,7,8,9 ( Rớt Ngẫu Nhiên) Kèm Mảnh Huyết Long

Tiêu diệt Võ Lâm Cao thủ Nhận mốc nạp:

+ Boss 45: Nhận 5.000 mốc nạp

+ Boss 75: Nhận 15.000 mốc nạp

+ Boss 95: Nhận 25.000 mốc nạp

Boss Tần Thuỷ Hoàng

Boss 120 Tần Lăng

15h35 và 22h35 Hàng Ngày.

Tiêu diệt Boss Nhận Huyền tinh 5,6,7,8,9,10,11 ( Rớt Ngẫu Nhiên) 

Hoà Thị Ngọc

Mảnh Huyết Long

Rương Trang bị đồng hành

Boss Hoả Kỳ Lân 20h30 Hàng Ngày

Map: Thái Hành Cổ Kính (Toạ Độ 229 218).

Tiêu diệt Boss Nhận Huyền tinh 5,6,7,8,9,10,11,12 ( Rớt Ngẫu Nhiên) 

Hoà Thị Ngọc

Mảnh Huyết Long

Rương Trang bị đồng hành

Vận Tiêu Cả Ngày

Mỗi ngày 03 lần Vận tiêu và Cướp tiêu 3 lần

Vận tiêu thành công Nhận: 5 Mảnh Huyết Long + 2 Huyền tinh cấp 7 + 50 Tiền du long

Cướp tiêu Nhận: 1 Huyền tinh cấp 6 + 25 Tiền du long

Tiêu Lệnh nhận được khi ONLINE nhận quà lần 4

Bạch Hổ Đường Cả Ngày

Mỗi ngày 01 lần

Qua ải nhận 2 Huyền tinh 6 + 10 triệu kinh nghiệm + 1 vạn bạc thường + 1 vạn bạc khóa + 1 vạn đồng khóa

Vượt ải thành công nhận 1 Vạn đồng thường + 30 tiền du long

Qua ải Nhận 02 Mảnh Huyết Long

Tiêu dao cốc Cả Ngày

Mỗi ngày 02 lần, tích lũy 14 lần/ 1 tuần

Qua ải nhận 01 Huyền tinh 6 + 10 triệu kinh nghiệm + 3 vạn bạc thường + 1 vạn bạc khóa + 1 vạn đồng khóa

Vượt ải thành công nhận 5000 đồng thường + 15 tiền du long

Qua ải Nhận 03 Mảnh Huyết Long

Qua Ải nhận : 5 Túi Nguyên liệu Event + 5 Rương Mảnh Trang Bị Pet

Thương Hội Cả Ngày

10 Nhiệm Vụ nhận 30 Vạn Bạc,30 Vạn Bạc Khóa, 01 Huyền Tinh 6

20 Nhiệm Vụ nhận 30 Vạn Bạc,30 Vạn Bạc Khóa, 02 Huyền Tinh 6

30 Nhiệm Vụ nhận 30 Vạn Bạc,30 Vạn Bạc Khóa, 01 Huyền Tinh 7

40 Nhiệm Vụ nhận 120 Vạn Bạc,120 Vạn Bạc Khóa, 02 Huyền Tinh 8

Hoàn thành 40 Nhiệm Vụ 10 Mảnh Huyết Long + 10 vạn đồng

Bạo Văn Đồng Cả Ngày

10 Nhiệm Vụ nhận 01 Huyền Tinh 6 + Bạc Khóa

20 Nhiệm Vụ nhận 01 Huyền Tinh 6 + Bạc Khóa

30 Nhiệm Vụ nhận 02 Huyền Tinh 6 + Bạc Khóa

40 Nhiệm Vụ nhận 02 Huyền Tinh 6 + Bạc Khóa

50 Nhiệm Vụ nhận 01 Huyền Tinh 7 + Bạc Khóa

Tống Kim

Thời Gian Báo Danh

10h50 - 16h50 - 20h50 - 22h50

Nhận Đồng , Nguyên Liệu Event, Bạc , TLHL

( Chi Tiết Xem ở Đây)

Thi đấu loạn phái

19h30 đến 20h00

Thứ 3 và Thứ 6

Top 1: Nhận 03 HT 7 + 50v Bạc + 50v Bạc khóa+ 15 Mảnh Huyết Long

Top 2: Nhận 02 HT 7 + 30v Bạc + 30v Bạc khóa+ 10 Mảnh Huyết Long

Top 3: Nhận 01 HT 7 + 20v Bạc + 20v Bạc khóa+ 5 Mảnh Huyết Long

Top 4: Nhận 02 HT 6 + 15v Bạc + 15v Bạc khóa+ 3 Mảnh Huyết Long

Top 5-16: Nhận 01 HT 6 + 10v Bạc + 10v Bạc khóa+ 1 Mảnh Huyết Long

Bách Bảo Rương Cả Ngày

Tỉ lệ quay chuẩn 100% VNG + Thêm 10%

Mỗi tuần sử dụng tối đa 10 Rương Cao Quý, mở ra nhận Random Huyền tinh 8, 9, 10

Cập nhật Xếp Hạng Phi Phong  

Vào mỗi 03h00 Sáng và 15h00 chiều hàng ngày

Nhận thưởng hàng ngày:  

Lần 1: 50v bạc khóa

Lần 2: 10v đồng khóa

Lần 3: 01 cuốc đào quặng, 01 huyền tinh cấp 5

Lần 4: 01 huyền tinh cấp 6 + 3 Lệnh Bài Vận Tiêu

Lần 5: 01 huyền tinh cấp 7 + 1 Mảnh Huyết Long

Dùng cuốc khi nhận thưởng Online Nhận: 10 Tiền du long, 01 Huyền tinh cấp 5, 6 7 (RANDOM)

Quả Huy Hoàng: 19h30-20h00

+ Huyền tinh 4,5,6

+ 5 tiền Du Long

Kỳ Trân Các  

Không bán Huyền tinh + Ngũ hành hồn thạch

 

QUÀ TĂNG CẤP 

Cấp độ Phần thưởng
Cấp 59 05 huyền tinh cấp 5 -20 vạn bạc khóa
Cấp 69 05 huyền tinh cấp 6  - 30 vạn bạc khóa
Cấp 79 05 huyền tinh cấp 7 -  50 vạn bạc khóa
Cấp 89 07 huyền tinh cấp 7 - 70 vạn bạc khóa
Cấp 99 08 huyền tinh cấp 7 - 100 vạn bạc khóa
Cấp 109 03 huyền tinh cấp 8 - 120 vạn bạc khóa
Cấp 119 05 huyền tinh cấp 8 - 150 vạn bạc khóa
Cấp 129 02 huyền tinh cấp 9 - 200 vạn bạc khóa