Event Chào Mừng máy chủ Mới " Minh Giáo"

02/11/23

Sự Kiện Chào Mừng Máy Chủ Mới - Minh Giáo

Thời gian và điều kiện nhận thưởng

 • Diễn ra sự kiện: Sau khi Open Máy Chủ 3 Ngày
 • Điều kiện tham gia: Nhân sĩ tại toàn bộ máy chủ
 • Nguyên Liệu Event Có Được Thông qua các sự kiện trong game

NPC liên quan

NPC Ghi chú

NPC Sự Kiện 

 • Vị trí: Tại Ba Lăng Huyện
 • Chức năng:
  • Là NPC hỗ trợ các sự kiện trong game
  • Hỗ Trợ mua lại các hoạt động và đổi điểm tống kim

Các Vật Phẩm Sự Kiện:

 • Khi tham gia các hoạt động trong game. Các bạn sẽ nhận được Túi nguyên liệu  .
 • Sau khi mở ra ngẫu nhiên ra các vật phẩm sau:
Hình ảnh Ghi chú

Vật phẩm : Chữ Chúc Mừng

 • Tính chất: Không khóa, có thể giao dịch
 • Nguồn gốc: Tất cả các sự kiện trong game

Vật phẩm : Chữ Máy Chủ

 • Tính chất: Không khóa, có thể giao dịch
 • Nguồn gốc: Tất cả các sự kiện trong game

Vật phẩm : Chữ Mới

 • Tính chất: Không khóa, có thể giao dịch
 • Nguồn gốc: Tất cả các sự kiện trong game

Công thức ghép vật phẩm

 • Tới gặp NPC Sự Kiện tại Ba Lăng Huyện để hợp thành vật phẩm. Công Thức Ghép có 2 loại

1Ghép Túi Kim Cương   

 • Sau khi mở ra sẽ nhận được các vật phẩm giá trị: (Tối đa sử dụng 5000 vật phẩm)

Vật phẩm Số lượng Hình ảnh

 Vật phẩm : Chữ Chúc Mừng

 1
Vật phẩm : Chữ Máy Chủ  1
Vật phẩm :Chữ Mới  1
1 Vạn Đồng Thường  1

Chi Tiết Vật Phẩm Sẽ Nhận Được khi Sử dụng Túi Kim Cương

Vật phẩm ngẫu nhiên Số lượng Tỉ Lệ
Tiền Du Long 2 5%
Vỏ Sò Vàng 2 15%
Rương Mảnh Ghép Trang Bị Pet 1 15%
Bạc Khoá 2 Vạn 22%
EXP 50000 15%
Huyền Tinh Cấp 5 1 5%
Huyền Tinh Cấp 6 1 3%
Mảnh Ghép Huy Chương 1 10%
Mảnh Huyết Long 1 10%

2Ghép Túi Bạc 

 • Sau khi mở ra sẽ nhận được các vật phẩm giá trị: (Tối đa sử dụng 2000 vật phẩm)
Vật phẩm Số lượng Hình ảnh

 Vật phẩm : Chữ Chúc Mừng

 1
Vật phẩm : Chữ Máy Chủ  1
Vật phẩm :Chữ Mới  1

Chi Tiết Vật Phẩm Sẽ Nhận Được khi Sử dụng Túi Bạc

Vật phẩm ngẫu nhiên Số lượng Tỉ Lệ
Tiền Du Long 1 3%
Vỏ Sò Vàng 1 5%
Rương Mảnh Ghép Trang Bị Pet 1 15%
EXP 25000 30%
Huyền Tinh Cấp 3 1 20%
Huyền Tinh Cấp 4 1 9%
Mảnh Ghép Tín Vật 1 5%
Mảnh Ghép Huy Chương 1 5%
Mảnh Huyết Long 1 8%

Mốc Quà Khi Sử Dụng Túi Kim Cương

Chi Tiết Phần Thưởng
 • Sử dụng 100 Túi Kim Cương : Nhận 1 HT 7 + 500 tiền DL + 1 Hoà Thị Ngọc + 10 chân nguyên sơ + 50 Mảnh Huyết Long
 • Sử dụng 200 Túi Kim Cương : Nhận 2 HT 7 + 600 tiền DL + 3 Hoà Thị Ngọc + 20 chân nguyên sơ + 100 Mảnh Huyết Long
 • Sử dụng 500 Túi Kim Cương: Nhận 3 HT 7 + 700 tiền DL + 5 Hoà Thị Ngọc + 30 chân nguyên sơ + 150 Mảnh Huyết Long
 • Sử dụng 1000 Túi Kim Cương : Nhận 1 HT 8 + 1000 tiền DL + 7 Hoà Thị Ngọc + 40 chân nguyên sơ + 200 Mảnh Huyết Long
 • Sử dụng 2000 Túi Kim Cương : Nhận 2 HT 8 + 1500 tiền DL + 10 Hoà Thị Ngọc + 50 chân nguyên sơ + 250 Mảnh Huyết Long
 • Sử dụng 3000 Túi Kim Cương : Nhận 3 HT 8 + 2000 tiền DL + 15Hoà Thị Ngọc + 70 chân nguyên sơ + 300 Mảnh Huyết Long + 1 Bí Kíp Đồng hành
 • Sử dụng 5000 Túi Kim Cương : Nhận 1 HT 10 + 2500 tiền DL + 20 Hoà Thị Ngọc + 100 chân nguyên sơ + 500 Mảnh Huyết Long + 1 Bí Kíp Đồng hành

 

Trân Trọng Thông Báo !!!