Event Chào Mừng Quốc Khánh

08/08/23

Sự Kiện Quốc Khánh - 02/09

Thời gian và điều kiện nhận thưởng

 • Diễn ra sự kiện: Ngày 01/09/2023
 • Điều kiện tham gia: Nhân sĩ tại toàn bộ máy chủ

NPC liên quan

Hình ảnh Ghi chú

NPC Sự Kiện

Ba Lăng Huyện

 • Vị trí: Tại Ba Lăng Huyện
 • Chức năng:
  • Là NPC hỗ trợ các sự kiện trong game
  • Hỗ Trợ mua lại các hoạt động và đổi điểm tống kim

Các Vật Phẩm Sự Kiện:

Khi tham gia các hoạt động trong game. Các bạn sẽ nhận được Túi nguyên liệu . Sau khi mở ra ngẫu nhiên ra các vật phẩm sau:

Hình ảnh Ghi chú

Vật phẩm : Tuyên Ngôn Độc Lập

 • Tính chất: Không khóa, có thể giao dịch
 • Nguồn gốc: Tất cả các sự kiện trong game

Vật phẩm : Sao Vàng Độc Lập

 • Tính chất: Không khóa, có thể giao dịch
 • Nguồn gốc: Tất cả các sự kiện trong game

Vật phẩm : Nước Chiến Thắng

 • Tính chất: Không khóa, có thể giao dịch
 • Nguồn gốc: Tất cả các sự kiện trong game

Công thức ghép vật phẩm

 • Tới gặp NPC Sự Kiện  tại các Ba Lăng Huyện để hợp thành vật phẩm. Công Thức Ghép có 2 loại

1Ghép Rương Độc Lập Sau khi mở ra sẽ nhận được các vật phẩm giá trị: (Tối đa sử dụng 5000 vật phẩm)

Vật phẩm Số lượng Hình ảnh

 Vật phẩm : Tuyên Ngôn Độc Lập

 1
Vật phẩm : Sao Vàng Độc Lập  1
Vật phẩm : Nước Chiến Thắng  1
1 Vạn Đồng Thường  1

Chi Tiết Vật Phẩm Sẽ Nhận Được khi Sử dụng Rương Độc Lập 

Vật phẩm ngẫu nhiên Số lượng Tỉ Lệ
Tiền Du Long 2 5%
Chân Nguyên Tu Luyện Đơn 1 5%
Rương Mảnh Ghép Trang Bị Pet 1 15%
Mảnh Ghép Tín Vật 1 10%
Mảnh Ghép Huy Chương 1 10%
Vỏ Sò Vàng 1 15%
Tiền Du Long 1 15%
Huyền Tinh 6 1 15
Mảnh Huyết Long 1 10%

2Ghép Rương Vinh Quang Sau khi mở ra sẽ nhận được các vật phẩm giá trị: (Tối đa sử dụng 2000 vật phẩm)

 

Vật phẩm Số lượng Hình ảnh

 Vật phẩm : Tuyên Ngôn Độc Lập

 1
Vật phẩm : Sao Vàng Độc Lập  1
Vật phẩm : Nước Chiến Thắng  1

Chi Tiết Vật Phẩm Sẽ Nhận Được khi Sử dụng Rương Vinh Quang .

Vật phẩm ngẫu nhiên Số lượng Tỉ Lệ
Tiền Du Long 1 5%
Vỏ Sò Vàng 1 10%
Rương Mảnh Ghép Trang Bị Pet 1 15%
Bạc Khoá 1000 30%
Huyền Tinh Cấp 5 1 15%
NHHT 1 10%
Mảnh Ghép Tín Vật 1 5%
Mảnh Ghép Huy Chương 1 5%
Mảnh Huyết Long 1 5%

Mốc Quà Khi Sử Dụng Rương Độc Lập 

Chi Tiết Phần Thưởng
 • Sử dụng 100  Rương Độc Lập : 100 Chân Nguyên TLĐ + 1500 tiền DL + 2 HT8 + 1 HTB
 • Sử dụng 200  Rương Độc Lập: 200 Chân Nguyên TLĐ + 1500 tiền DL + 3 HT 8 + 3 HTB
 • Sử dụng 500  Rương Độc Lập: 250 Chân Nguyên TLĐ + 2500 tiền DL + 1 HT 9 + 5 HTB
 • Sử dụng 1000 Rương Độc Lập : 300 Chân Nguyên TLĐ + 2500 tiền D + 2 HT 9 + 20 HTB
 • Sử dụng 2000 Rương Độc Lập : 500 Chân Nguyên TLĐ + 3000 tiền DL + 3 HT 9 + 50 HTB
 • Sử dụng 3000 Rương Độc Lập :  700 Chân Nguyên TLĐ + 4000 tiền DL + 2 Bí Kíp Đồng Hành + 100 HTB
 • Sử dụng 5000 Rương Độc Lập: 1000 Chân Nguyên TLĐ + 5000 tiền DL  + 3 Bí Kíp Đồng Hành + 200 HTB