Event Trung Thu

08/08/23

Sự Kiện Trung Thu

Thời gian và điều kiện nhận thưởng

 • Diễn ra sự kiện: 10/08/2023
 • Điều kiện tham gia: Nhân sĩ tại toàn bộ máy chủ
 • Nguyên Liệu Event Có Được Thông qua các sự kiện trong game

NPC liên quan

NPC Ghi chú

NPC Sự Kiện 

 • Vị trí: Tại Ba Lăng Huyện
 • Chức năng:
  • Là NPC hỗ trợ các sự kiện trong game
  • Hỗ Trợ mua lại các hoạt động và đổi điểm tống kim

Các Vật Phẩm Sự Kiện:

 • Khi tham gia các hoạt động trong game. Các bạn sẽ nhận được Ngọc Bích nguyên liệu  .
 • Sau khi mở ra ngẫu nhiên ra các vật phẩm sau:
Hình ảnh Ghi chú

Vật phẩm : Đậu Xanh

 • Tính chất: Không khóa, có thể giao dịch
 • Nguồn gốc: Tất cả các sự kiện trong game

Vật phẩm : Gạo

 • Tính chất: Không khóa, có thể giao dịch
 • Nguồn gốc: Tất cả các sự kiện trong game

Vật phẩm : Thịt Gà

 • Tính chất: Không khóa, có thể giao dịch
 • Nguồn gốc: Tất cả các sự kiện trong game

Công thức ghép vật phẩm

 • Tới gặp NPC Sự Kiện tại Ba Lăng Huyện để hợp thành vật phẩm. Công Thức Ghép có 2 loại

1Ghép Bánh Trung Thu - Nhân Thịt:   

 • Sau khi mở ra sẽ nhận được các vật phẩm giá trị: (Tối đa sử dụng 5000 vật phẩm)

Vật phẩm Số lượng Hình ảnh

 Vật phẩm : Đậu Xanh

 1
Vật phẩm :  Gạo  1
Vật phẩm :  Thịt Gà  1
1 Vạn Đồng Thường  1

Chi Tiết Vật Phẩm Sẽ Nhận Được khi Sử dụng Bánh Trung Thu - Nhân Thịt

Vật phẩm ngẫu nhiên Số lượng Tỉ Lệ
Tiền Du Long 2 5%
Chân Nguyên Tu Luyện Đơn 1 10%
Rương Mảnh Ghép Trang Bị Pet 1 10%
Mảnh Ghép Tín Vật 1 10%
Mảnh Ghép Huy Chương 1 10%
Tinh Lực 500 15%
Hoạt Lực 500 15%
Huyền Tinh 6 1 15%
Mảnh Huyết Long 1 10%

2Ghép Bánh Trung Thu - Đậu Xanh: 

 • Sau khi mở ra sẽ nhận được các vật phẩm giá trị: (Tối đa sử dụng 2000 vật phẩm)
Vật phẩm Số lượng Hình ảnh

 Vật phẩm : Đậu Xanh

 1
Vật phẩm :  Gạo  1
Vật phẩm :  Thịt Gà  1

Chi Tiết Vật Phẩm Sẽ Nhận Được khi Sử dụng Bánh Trung Thu - Đậu Xanh:

Vật phẩm ngẫu nhiên Số lượng Tỉ Lệ
Tiền Du Long 1 3%
Vỏ Sò Vàng 1 5%
Rương Mảnh Ghép Trang Bị Pet 1 15%
Bạc Khoá 1000 30%
Huyền Tinh Cấp 5 1 20%
NHHT 1 9%
Tinh Lực 100 5%
Hoạt Lực 100 5%
Mảnh Huyết Long 1 8%

Mốc Quà Khi Sử Dụng Bánh Trung Thu - Nhân Thịt

Chi Tiết Phần Thưởng
 • Sử dụng 100  Bánh Trung Thu : 50 Chân Nguyên TLĐ + 1000 tiền DL + 200 Rương Trang Bị Pet + 300 Mảnh TV+HC + 500 Danh Bổ Lệnh
 • Sử dụng 200 Bánh Trung Thu: 100 Chân Nguyên TLĐ + 1500 tiền DL + 300 Rương Trang Bị Pet + 600 Mảnh TV+HC  + 1000 Danh Bổ Lệnh
 • Sử dụng 500 Bánh Trung Thu: 150 Chân Nguyên TLĐ + 2000 tiền DL + 500 Rương Trang Bị Pet + 800 Mảnh TV+HC + 2000 Danh Bổ Lệnh
 • Sử dụng 1000 Bánh Trung Thu : 200 Chân Nguyên TLĐ + 2500 tiền DL + 700 Rương Trang Bị Pet + 1000 Mảnh TV+HC + 2 Bánh ít Tiềm năng
 • Sử dụng 2000 Bánh Trung Thu : 300 Chân Nguyên TLĐ + 3000 tiền DL + 1000 Rương Trang Bị Pet + 1500 Mảnh TV+HC + 2 Bánh ít Kĩ Năng
 • Sử dụng 3000 Bánh Trung Thu : 400 Chân Nguyên TLĐ + 4000 tiền DL + 1500 Rương Trang Bị Pet + 2000 Mảnh TV+HC + 10000 VSV + 1 Bí Kíp Đồng Hành
 • Sử dụng 5000 Bánh Trung Thu: 500 Chân Nguyên TLĐ + 5000 tiền DL + 3000 Rương Trang Bị Pet + 5000 Mảnh TV+HC + 20000 VSV + 2 Bí Kíp Đồng Hành

 

Trân Trọng Thông Báo !!!