Hệ Thống Danh Hiệu Chí Tôn Kiếm Thế

09/05/23

DANH HIỆU HIỆP LỮ:

Điều kiện nhận : Tổ Chức Hôn Lễ 

DANH HIỆU FAN CỨNG:

Điều kiện nhận : Tham Gia Event do BQT tổ chức

DANH HIỆU TÂN THỦ

DANH HIỆU THÀNH CHỦ ( CTC)

( Sẽ Update thêm nhiều danh hiệu trong thời gian tới)

BQT kính Bút !!!