Nhiệm vụ Thương Hội

08/05/23

Nhiệm vụ Thương Hội là một trong những nhiệm vụ mang đến nhiều phần thưởng cho quý đồng đạo. Đồng đạo dễ dàng tham gia nhiệm vụ này vì điều kiện khá dễ dàng.

Điều kiện tham gia

Nhiệm vụ thương hội sang tuần mới tính từ 23h00 Ngày Chủ Nhật Hàng Tuần đồng nghĩa với việc các bạn muốn nhận nhiệm vụ tuần sau thì phải hoàn thành trước 23h00 Chủ Nhật

Trường hợp nhận nhiệm vụ tuần trước sang tuần mới làm thì sẽ tính bạn hoàn thành của sang tuần, không thể nhận thêm

Từ 23h00 đến 24h00 Chủ Nhật sẽ không thể đối thoại với NPC Chủ Thương Hội

Cách thức tham gia

Khi hội đủ điều kiện, đồng đạo có thể tìm đến Chủ Thương Hội để nhận nhiệm vụ Thương Hội. Một nhiệm vụ Thương Hội bao gồm 40 bước.

Sau khi hoàn thành xong 40 bước mới được xem là hoàn thành 1 nhiệm vụ Thương Hội.

NPC Chủ Thương Hội Vị trí
Kiếm Thế Biện Kinh Phủ - 200/187
Dương Châu Phủ - 197/207
Lâm An Phủ - 219/244
Phượng Tường Phủ - 219/212
Thành Đô Phủ - 201/203
Tương Dương Phủ - 200/191
Đại Lý Phủ - 185/212

Nhiệm vụ thương hội bao gồm 3 loại chính:

Đưa thư

Đưa thư Tống Kim: Tham gia hoạt động Tống Kim, chạy ra giữa bản đồ tìm NPC Đưa thư Thương Hội

Đưa thư Bạch Hổ Đường: Tham gia hoạt động Bạch Hổ Đường lên tầng 2 tìm NPC Đưa thư Thương Hội

Thu thập

Lệnh bài Bạch Hổ Đường 1, 2 hoặc 3: Tham gia hoạt động Bạch Hổ Đường, đánh quái sẽ có xác xuất nhận được - Yêu cầu đang nhận nhiệm vụ thương hội

Lệnh bài Tiêu Dao Cốc 1, 2, 3, 4 hoặc 5: Tham gia hoạt động Tiêu Dao Cốc, đánh quái sẽ có xác xuất nhận được - Yêu cầu đang nhận nhiệm vụ thương hội

Lệnh bài Thống Lĩnh, Phó Tướng hoặc Đại Tướng Tống Kim: Tham gia hoạt động Tống Kim, tiêu diệt Thống Lĩnh / Phó Tướng / Đại Tướng sẽ nhận được - Yêu cầu đang nhận nhiệm vụ thương hội

Sưu tầm

Lệnh bài Thi Đấu Môn Phái (Sơ): Tham gia hoạt động Thi Đấu Môn Phái, Đại Hội Tỷ Võ mở Rương xác xuất nhận được

Lệnh bài Gia Tộc (Sơ): Tham gia hoạt động Vượt Ải Gia Tộc mở Rương khi kết thúc hoạt động xác xuất nhận được

Lệnh bài Bạch Hổ Đường (Sơ): Tham gia hoạt động Bạch Hổ Đường diệt BOSS Tầng 1 - 2 - 3 có xác xuất nhận được

Phần Thưởng

 

Các bước Phần thưởng
10 bước 50 vạn bạc khóa, 1 huyền tinh cấp 7
20 bước 100 vạn bạc khóa, 2 huyền tinh cấp 7
30 bước 150 vạn bạc khóa, 3 huyền tinh cấp 7
40 bước 200 vạn bạc khóa, 2 huyền tinh cấp 8