Phần Thưởng Săn BOSS

14/07/23

Phần Thưởng Cố Định: ( Khi tiêu diệt BOSS)

 • Ngoài Những phần thưởng random khi săn boss ( Chi tiết xem ở mục Boss 45/75/95) Hoặc trải nghiệm trực tiếp săn trong trò chơi

 • Boss Sẽ có thêm các phần thưởng cố định

1.1 Boss 45:

 • BOSS  45/75 Drop vật phẩm sẽ ít hơn so với Boss 95

 • Thông báo trong game là thông báo chung ( Của BOSS 95)

 • Nên Chính xác nhất nó sẽ dựa vào bảng thông tin Drop dưới đây ( chỉ sai lệch với Boss 45//75). Các boss khác bình thường

Phần thưởng
1 Huyền Tinh Cấp 7 ( Không Khoá)
10 KNB
1 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn
10 Tiền Du Long
5 Mảnh Huyết Long
10 Rương Nguyên Liệu Event
Mốc Nạp 5000 ( + Thẳng vào tài Khoản)

1.2 Boss 75:

 • BOSS  45/75 Drop vật phẩm sẽ ít hơn so với Boss 95

 • Thông báo trong game là thông báo chung ( Của BOSS 95)

 • Nên Chính xác nhất nó sẽ dựa vào bảng thông tin Drop dưới đây ( chỉ sai lệch với Boss 45//75). Các boss khác bình thường

Phần thưởng
2 Huyền Tinh Cấp 7 ( Không Khoá)
15 KNB
1 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn
20 Tiền Du Long
10 Mảnh Huyết Long
20 Rương Nguyên Liệu Event
Mốc Nạp 15000 ( + Thẳng vào tài Khoản)

1.3 Boss 95:

Phần thưởng
1 Huyền Tinh Cấp 8 ( Không Khoá)
1 HTN
20 KNB
2 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn
30 Tiền Du Long
20 Mảnh Huyết Long
30 Rương Nguyên Liệu Event
Mốc Nạp 25000 ( + Thẳng vào tài Khoản)

1.4 Boss Hoả Kỳ Lân:

 • Thời gian xuất hiện : 20h30 Hàng Ngày
 • Map :  Thái hành Cổ Kính
Phần thưởng
2 Huyền Tinh Cấp 10 ( Không Khoá)
200 KNB
300 Mảnh Ghép Tín Vật
300 Mảnh Ghép Huy Chương
30 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn
200 Mảnh Huyết Long
5 Hoà Thị Ngọc
Mốc Nạp 50.000

1.5 Boss Tần Thuỷ Hoàng:

 • Thời gian xuất hiện : 15h30 và 22h30 Hàng Ngày
 • Map :  Khu Vực BOSS Tần Lăng 5
Phần thưởng
1 Huyền Tinh Cấp 10( Không Khoá)
100 KNB Tiểu
20 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn
200 Mảnh Ghép Tín Vật
200 Mảnh Ghép Huy Chương
100 Mảnh Huyết Long
5 Hoà Thị Ngọc
Mốc Nạp 50.000