Quy Định Về Việc Mua Bán Giao Dịch

22/09/23

BQT Xin Thông Báo về quy Tắc Giao Dịch trong Game Như Sau

1. Không Được Phá Giá KNB :

- Do Mốc Nạp Đã X2 X3 Rồi, Nên AE cày buôn bán và kinh doanh vui lòng chỉ bán KNB với giá X4

( Trong trường hợp BQT phát hiện bán KNB với giá > X4 thì toàn bộ Tài khoản IP đó sẽ bị khoá)

2. Buôn Bán Các Vật Phẩm Game:

- Vật phẩm game như : VSV, NHHT, Nguyên liệu Event. AE có thể cày trao đổi hoặc buôn bán. Nhưng vui lòng đừng phá giá. Hãy cập nhật giá item tại thời điểm đó trong máy chủ và Buôn bán. Mọi hành vi cố tình bán bất chấp giá cả sẽ bị Ban vĩnh viễn

3. Giao Dịch Tài Khoản :

- Trong trường hợp người chơi giao dịch Tài khoản trong game . AE cần cân nhắc cẩn thận trước khi mua bán, để tránh trường hợp mất tiền, mất cả niềm tin. Nếu nhờ được người trung gian thì sẽ an toàn hơn cho cả hai

4. Bảo lưu vĩnh viễn 50% giá trị donate

- Tất cả những người chơi khi ủng hộ máy chủ, sẽ được bảo lưu vĩnh viễn 50% giá trị số tiền đã donate ( việc bảo lưu sẽ được áp dụng khi BQT chạy một máy chủ khác )

Trân Trọng !!!