Tích Luỹ Nạp Thẻ - Máy Chủ Thành Đô

29/11/23

Hướng dẫn Rút Đồng

 • Vào game và mở Hành Trang (Phím tắt F2) sau đó tìm vật phẩm Túi Tân Thủ.
 • Chọn dòng Nhận Đồng Nạp

 • Chọn tiếp dòng Nhận Đồng - Xong Nhận Mốc Nạp

Tỷ Giá Nạp Thẻ:

 • x300%(x3) Giá trị khi Chuyển khoản

 • x50% Giá trị đối với các thoại thẻ cào ( Thẻ Viettel, Thẻ Garena)

( Vui Lòng Liên Hệ BQT Qua Fanpage để nạp thẻ : Fanpage Chí Tôn Kiếm Thế 

CHI TIẾT QUÀ MỐC NẠP

Mốc Nạp Tích Luỹ Phần thưởng

50.000 VNĐ

(50 Vạn Đồng)

 • 1 Huyển Tinh 6
 • Nhận 1 Lệnh Bài Mở Rộng Rương (2)
 • 100 Tiền Du Long
 • Danh hiệu + Vòng Sáng Thành viên Thân Thiết

100.000 VNĐ

(100 Vạn Đồng)

 • Nhận 1 Lệnh Bài Mở Rộng Rương (3)
 • 1 Túi 24 Ô
 • 2 Huyền tinh cấp 6
 • 100 Tiền Du Long
 • Ngựa Ức Vân

200.000 VNĐ

(200 Vạn Đồng)

 • Nhận 1 Lệnh Bài Mở Rộng Rương (4)
 • 1 Túi 24 Ô
 • 1 Huyền tinh cấp 7
 • 200 Tiền Du Long
 • Danh hiệu + Vòng Sáng Nhà Tài Trợ Đồng

500.000 VNĐ

(500 Vạn Đồng)

 • Kích hoạt Full Kĩ Năng F8( Mở túi tân thủ nhận )
 • 1 Túi 24 Ô
 • 1 Huyền tinh cấp 7
 • 1000 NHHT
 • 500 Tiền Du Long
 • Nhận Ngựa Trục Nhật

1.000.000 VNĐ

(1000 Vạn Đồng)

 • 2 Huyền Tinh cấp 7
 • 1000 Tiền Du Long
 • 2000 NHHT
 • 1 Ngựa Lăng Thiên

 • 1 Mặt Nạ Thiên Vũ

 • Danh hiệu + Vòng sáng Nhà Tài Trợ Bạc

2.000.000 VNĐ

(2000 Vạn Đồng)

 • 3 Huyền Tinh cấp 7
 • Kích Hoạt Luyện Mật Tịch Nhanh ( Túi Tân Thủ)
 • 1500 tiền du long
 • 2000 NHHT
 • Nhận Mặt Nạ Thiên Địa

 • Danh hiệu + Vòng sáng Nhà Tài Trợ Vàng

3.000.000 VNĐ

(3000 Vạn Đồng)

 • 1 Huyền Tinh cấp 8
 • 1500 tiền du long
 • 3000 NHHT
 • 1 Ngựa Huyết Ngọc

 • Danh hiệu + Vòng sáng Nhà Tài Trợ Bạch Kim

5.000.000 VNĐ

(5000 Vạn Đồng)

 • 2 Huyền Tinh cấp 8
 • 1500 tiền du long
 • 4000 NHHT
 • 1 Mặt Nạ Sồ Phượng

 • 1 Ngựa Lam Vương

 • Danh hiệu + Vòng sáng Nhà Tài Trợ Kim Cương 1

10.000.000 VNĐ

(10.000 Vạn Đồng)

 • 3 Huyền Tinh cấp 8
 • 2500 tiền du long
 • 5000 NHHT
 • 1 Ngựa Huyết Long Thần Mã

 • 1 Mặt Nạ Tiềm Long

 • Danh hiệu + Vòng sáng Nhà Tài Trợ Kim Cương 2

15.000.000 VNĐ

(15.000 Vạn Đồng)

 • 1 Huyền Tinh cấp 9
 • 3000 tiền du long
 • 5000 NHHT
 • 1 Ngựa Bạch Long Thần Mã

 • Danh hiệu + Vòng sáng Nhà Tài Trợ Kim Cương 3

20.000.000 VNĐ

(20.000 Vạn Đồng)

 • 2 Huyền Tinh cấp 9
 • 3500 tiền du long
 • 7000 NHHT
 • 1 Ngựa Thiên Long Thanh Vân

 • 1 Mặt Nạ Chí Tôn

 • Danh hiệu + Vòng sáng Nhà Tài Trợ Kim Cương 4

30.000.000 VNĐ

(25.000 Vạn Đồng)

 • 3 Huyền Tinh cấp 9
 • 4000 tiền du long
 • 10000 NHHT
 • 1 Thú Cưỡi Thánh Thú Hồng Sư

 • Danh hiệu + Vòng sáng Tuyệt Đỉnh Phú Hào

40.000.000 VNĐ

(30.000 Vạn Đồng)

 • 1 Huyền Tinh cấp 10
 • 5000 tiền du long
 • 10000 NHHT
 • 1 Mặt Nạ Vô Song

 • Danh hiệu + Vòng sáng Tuyệt Đỉnh Đại Phú Hào

50.000.000 VNĐ

(35.000 Vạn Đồng)

 • 3 Huyền Tinh cấp 10
 • 5000 tiền du long
 • 15000 NHHT
 • 1 Thú Cưỡi Hắc Vũ Thiên Hương

60.000.000 VNĐ

(40.000 Vạn Đồng)

 • 2 Huyền Tinh cấp 11
 • 10000 tiền du long
 • 20000 NHHT
 • 1 Thú Cưỡi VIP Linh Vương

 • 1 Mặt Nạ Siêu Thần

 • Danh hiệu + Vòng sáng VIP Vang Danh Thiên Hạ

70.000.000 VNĐ

(50.000 Vạn Đồng)

 • 2 Huyền Tinh cấp 11
 • 15000 tiền du long
 • 25000 NHHT
 • 1 Thú Cưỡi Xích Diệm Thần Mã

 • Danh hiệu + Vòng sáng VIP Chiến Thần Bất Bại

 • 1 Mặt Nạ Hoàng Đế

 

 

BQT Kiếm Thế Kính Báo !!!