Tính Năng Chuyển Cường Hoá Trang Bị

07/07/23

Điều kiện:

  • Là tài khoản tích nạp từ 2000 vạn Đồng trở lên
  • Cứ mỗi 2000 vạn Đồng nhân vật của bạn sẽ nhận được Chuyển cường hóa Mỗi Trang bị Nón, Áo, Lưng, Tay, Giày, Vũ khí, Liên, Nhẫn, Bội và Phù 1 lần

Hướng dẫn Chi Tiết

  • Sau khi đạt đủ mốc đồng, Bạn có thể đến NPC dã luyện đại sư để tiến hành rút cường hoá
  • Mỗi 1 Lần rút cường hoá sẽ chuyển được 1 lần ( 10 Món Trang Bị)

 

  • Max tối đa được 20 lần Rút cường hoá

  • Sau khi Rút cường hoá sẽ được đá cường hoá +12 đến +16 tuỳ vào Cấp cường hoá của trang bị
  • Đối với những item đã luyện hoá mới có thể chuyển cường hoá +16.
  • Những Item chưa luyện hoá sẽ chỉ chuyển cường hoá được từ +14 trở xuống

  • Sau khi rút được đá Cường hoá , Click chuột phải vào đá để tăng cấp cường hoá trang bị mà bạn muốn. 
  • Đá Cường hoá sẽ mất sau khi tiến hành nâng cấp

BQT trân Trọng !!!