Trang Bị Đồng Hành và Cách Nâng Cấp

09/05/23

TRANG BỊ ĐỒNG HÀNH (PET)

 • Trang bị Đồng Hành dùng để trang bị cho Bạn Đồng Hành nâng cao thuộc tính của nhân vật.
 • Trang bị Đồng Hành KHÔNG ĐƯỢC TÍNH TÀI PHÚ
 • Thu thập Rương mảnh trang bị đồng hành thông qua các hoạt động trong game: BHD, TDC, TK, Săn boss....

Cách Thức Thu Thập Rương Chứa Mảnh Trang Bị Đồng Hành:

 • Thông qua hoạt động săn boss, TDC, BHD, Quân Doanh, Tống Kim, Và Các sự kiện do BQT tổ Chức.
 • Là Bảo Rương Chứa Mảnh Trang Bị Đồng Hành , sử dụng nhận NGẪU NHIÊN 1 trong 5 loại mảnh trang bị đồng hành (Vũ Khí – Áo – Nhẫn- Tay- Phù)
Hoạt động Phần thưởng
Tống Kim

CHIẾN TRƯỜNG TỐNG KIM
– Tích lũy từ 3.000 – 5.000 điểm: 1 Rương Mảnh Ghép Trang Bị Đồng Hành
– Tích lũy từ 5.001 – 7.000 điểm: 2 Rương Mảnh Ghép Trang Bị Đồng Hành
– Tích lũy từ 7.001 – 10.000 điểm: 3 Rương Mảnh Ghép Trang Bị Đồng Hành

Nhận Quà TOP Tích Lũy Trận Tống Kim 21:00 Hàng Ngày
– TOP 1: 50 Rương ( Trận Bình Thường 25 Rương)

– TOP 2-4: 30 Rương ( Trận Bình Thường 15 Rương)

– TOP 5-10: 20 Rương ( Trận Bình Thường 10 Rương)

– TOP 11-20: 10 Rương ( Trận Bình Thường 5 Rương)

– TOP 21-50: 3 Rương

Võ Lâm Cao Thủ 55/75/95 Hạ Võ Lâm Cao Thủ 75 Xác xuất rơi  (Không Khóa)
Hạ Võ Lâm Cao Thủ 95 Xác xuất rơi (Không Khóa)
Tiêu Dao Cốc

Qua 1 Trận Nhận 5 Rương (Khóa)

Bạch Hổ Đường

Qua 1 Trận Nhận 5 Rương (Khóa)

Quân Doanh

Giết Boss nhận 5 Rương (Khóa)

Bộ Trang Bị Đồng Hành Hoàn Chỉnh ( Cấp 1 - Đến Cấp 5)

1. Cách Ghép Mảnh và Nâng Cấp:

 • Khi Mở Rương  Mảnh Ghép Trang Bị Đồng Hành, Sẽ Nhận một trong các mảnh ghép sau:

 • Đem số lượng trang bị yêu cầu đến gặp NPC Cường Hoá Trang Bị ( Ba Lăng Huyện) để nâng cấp

(Tỉ lệ Ghép Trang Bị Đồng Hành là 100%)

2. Hướng Dẫn Công Thức Ghép Trang Bị Đồng Hành

 •  Để Ghép Trang Bị Đồng Hành Cấp 1 Cần Vật Phẩm Sau:
  • – (Ví dụ: Mảnh Ghép Hộ Uyển Đồng Hành)
  • – Công Thức: 100 Mảnh Ghép Hộ Uyển Đồng Hành + 100 vạn Đồng thường = 1 Bích Huyết Hộ Uyển

 • Để Ghép Trang Bị Đồng Hành Cấp 2 Cần Vật Phẩm Sau:
  • – (Ví dụ: “Bích Huyết Hộ Uyển” và “Mảnh Ghép Hộ Uyển Đồng Hành”)
  • – Công Thức: 1 Bích Huyết Hộ Uyển + 500 Mảnh Ghép Hộ Uyển Đồng Hành + 500 vạn Đồng thường = 1 Kim Lân Hộ Uyển 

 • ▪️Để Ghép Trang Bị Đồng Hành Cấp 3 Cần Vật Phẩm Sau:
  • – (Ví dụ: “Bích Huyết Hộ Uyển” và “Kim Lân Hộ Uyển”)
  • – Công Thức: 1 Kim Lân Hộ Uyển + 1000 Mảnh Ghép Hộ Uyển Đồng Hành + 1000 vạn Đồng thường = 1 Vương Giả Hộ Uyển

 • Để Ghép Trang Bị Đồng Hành Cấp 4 Cần Vật Phẩm Sau:
  • – (Ví dụ: “Vương Giả Hộ Uyển” và “Mảnh Ghép Hộ Uyển Đồng Hành”)
  • – Công Thức: 1 Vương Giả Hộ Uyển + 2000 Mảnh Ghép Hộ Uyển Đồng Hành + 2000 vạn Đồng thường = 1 Tuyệt Thế Hộ Uyển 

 

 • Để Ghép Trang Bị Đồng Hành Cấp 5 Cần Vật Phẩm Sau:
  • – (Ví dụ: “Vương Giả Hộ Uyển” và “Mảnh Ghép Hộ Uyển Đồng Hành”)
  • – Công Thức: 1 Vương Giả Hộ Uyển + 3000 Mảnh Ghép Hộ Uyển Đồng Hành + 3000 vạn Đồng thường = 1  Đế Vương Hộ Uyển 

Các loại Trang Bị:

 • Trang bị Cấp 1 – Bích Huyết 
 • Trang bị Cấp 2 – Kim Lân
 • Trang bị Cấp 3 – Vương Giả 
 • Trang bị Cấp 4 – Tuyệt Thế
 • Trang bị Cấp 5 - Đế Vương

 

BQT Kiếm Thế !!!