Vũ khí Đặc Chế (Thọ thương, Suy yếu, ...)

05/12/22

Danh vọng Cao Thủ Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ

 

 

 

Ấn F1 chọn Danh vọng để xem cấp danh vọng Cao thủ hiện tại, có 5 ngũ hành Kim - Mộc - Thủy - Hỏa và Thổ

Sử dụng lệnh bài Võ Lâm Cao Thủ Lệnh hệ nào thì sẽ gia tăng danh vọng cao thủ của hệ đấy, mỗi hệ đều có 3 loại lệnh bài, chi tiết:

Sơ: Tăng 10 danh vọng, rơi từ BOSS Hoàng Kim 55, 75, 95

Trung: Tăng 20 danh vọng, rơi từ BOSS Hoàng Kim 75, 95

Cao: Tăng 50 danh vọng, rơi từ BOSS Hoàng Kim 95

Các cấp danh vọng cao thủ

Cấp 1 lên 2: 50 điểm

Cấp 2 lên 3: 150 điểm

Cấp 3 lên 4: 400 điểm

Mua Vũ khí Đặc Chế 90/100

Đến tìm gặp NPC Hoa Minh - Bán Vũ Khí Đặc Chế tại 183/252 Lâm An Phủ

 

 

Đến tìm gặp NPC Hoa Minh - Bán Vũ Khí Đặc Chế tại 183/252 Lâm An Phủ

Ở đây có bán vũ khí 90 và 100 của 5 hệ, để mua được vũ khí đặc chế yêu cầu cấp danh vọng cao thủ, chi tiết

Cấp 2: Vũ khí 90 loại 20%

Cấp 3: Vũ khí 90 loại 4%

Cấp 4: Vũ khí 100 loại 4%